Varukorg

Lisbeth Söderqvist

Lisbeth Söderqvist är docent i konstvetenskap. Hon har författat ett antal artiklar och böcker om efterkrigstidens byggande, med fokus på miljonprogrammet. Analytiker vid avdelningen för forskningspolitik på  Vetenskapsrådet. Hon medverkar i Ytterstaden.