Varukorg

Göran Sundström

Göran Sundström är professor i statsvetenskap och prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och är även verksam vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score). Han medverkar i Förvaltning och rättssäkerhet i Norden – Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter.