Varukorg

Fredrik Linder

Fredrik Linder är stadsantikvarie och avdelningschef för Museer och konst med Stadsmuseet, Medeltidsmuseet, Stockholmia och Stockholm konst. Han medverkar i Postmodernismen i Stockholm.