Varukorg

Fredric Bedoire

Fredric Bedoire är professor emeritus i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan. Han medverkar i Vardagskonst som kulturarv.