Varukorg

Erja Laurila-Hellman

Erja Laurila-Hellman, fil.lic., har medverkat i läromedel för undervisning i ryska och undersökt receptionen av Franzén, Runeberg, Topelius och Kalevala i Ryssland före 1917. Hon medverkar i Författaren Topelius – med historien mot strömmen.