Varukorg

Elisabeth Christiansson Drake

Elisabeth Christiansson Drake är lektor i kyrkovetenskap vid Marie Cederschiöld högskola. Hon är författare till Stora Sköndal – Arbetet, livet och diakonerna.