Varukorg

Bengt Molander

Bengt Molander är professor i filosofi vid NTNU, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, i Trondheim. Han medverkar i Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell.