Varukorg

Antal sidor: 320

Utförande: Mjukband med flikar. Illustrerad.

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

Utgivningsår: 2024

ISBN: 9789198815016

Tidsligheter

Ekokritiska, barnlitterära och kulturteoretiska perspektiv på tid

I Tidsligheter utforskar tretton skribenter begreppet tid i barn- och ungdomslitteratur. Hur fungerar tid som tema i litteraturundervisningen och hur syns den i berättelser om städning? På vilket sätt illustreras tid och miljöfrågor i bilderböcker?

Barnlitteraturen bryter med och mot samhällets och de vuxnas tid. I antologin uppmärksammar forskarna den mångfald tidsligheter som finns i bilderböcker och romaner om unga. Det handlar om ungas vänskap i smarttelefonernas tid, psykisk ohälsa som omöjliggör förväntade livsförlopp, fantasyskildringar som tänjer på tidsnormer och klimathotets avtryck i ungdomsromaner. Författarna visar hur bilderböcker utforskar mörker, ängslan och ovisshet, hur bilderbokspoesi ifrågasätter vuxenvärldens klocktid, hur interaktiva förvandlingsböcker omskapar tid och hur försättsblad kan rymma ett flöde av tidsligheter.

I de kulturteoretiska bidragen utforskas städningen som meningsskapande process, miljöfrågor och tidsmarkörer i mem om Greta Thunberg, samt hur tidslighet kan tematiseras i litteraturundervisningen. Antologin undersöker klimatkrisens hotbilder och öppnar för nya sätt att avläsa tid.

Medverkande: Pia Ahlbäck, Fanny Ambjörnsson, Sofia Ekstam, Elina Druker, Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Maria Jönsson, Judith Meurer-Bongardt, Ann-Charlotte Palmgren, Julia Tidigs, Jenny Jarlsdotter Wikström, Katrina Åkerholm och Mia Österlund.

Läs Jan Hanssons anmälan i BTJ.

Läs mer i Appell Förlags katalog.

Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.