Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 448

Utförande: Hårdband. Illustrerad.

Utgivningsår: 2023

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

ISBN: 9789198815207

Sargade själar

De finska soldaternas krigstrauman 1939–1945

Författare:

Ville Kivimäki

»Männen var förändrade till sitt yttre, avmagrade, skäggiga, tystlåtna, med nerverna på ytan eller apatiska. Ett stramt drag kring munnen, en smått stirrande blick, hastiga reflexartade rörelser vid minsta misstänkta ljud- eller ljusförnimmelse. Det var inte alltid vi kunde känna igen varandra när vi möttes – vi som varit gamla vänner sedan före kriget.«

Krigen mot stormakten i öst gjorde många tusentals finska soldater granatchockade, apatiska, förvirrade, ångestfyllda, utmattade. Vilka var de psykiskt krigsskadade, vad hade de tvingats uppleva, och vad hände efter att de passerat bristningsgränsen?

I Sargade själar berättar Ville Kivimäki deras historia och undersöker myterna kring de krigstrauman som plågat generationer av finländare. Soldaternas erfarenheter har länge varit dolda bakom berättelserna om krigshjältar och manlig offervilja för nationens bästa – i andra världskrigets Finland var psykiska reaktioner stigmatiserande och förnekades till och med i hög grad.

Med hjälp av mängder av patientjournaler och soldaternas och militärläkarnas berättelser kartlägger Kivimäki de psykiska skadorna och synar militärväsendets och militärpsykiatrins inställning till dem, liksom de olika behandlingsmetoderna – allt från arbetsterapi till elchocker. Han visar också vilken betydelse frontgemenskapen och de höga idealen hade för den mentala hälsan under krigens olika skeden.

När boken utkom på finska uppstod en livlig debatt om vilka mentala avtryck krigen har lämnat i landet. Sargade själar innehåller ett nytt för- och efterord där författaren reflekterar över det nya världsläget och lyfter fram vikten av att förstå krigstrauman i en historisk och kulturell kontext.

Ville Kivimäki är universitetsforskare och docent i Finlands historia vid Tammerfors universitet och arbetar inom Finlands Akademis spetsforskningsenhet för erfarenhetshistoria.

 

Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Pressröster:

Historia Nu, Urban Lindstedt i samtal med Martin Hårdstedt

BTJ, anmälan av Linus Björk