Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 320

Utförande: Hårdband. Illustrerad.

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

Utgivningsår: 2024

ISBN: 9789198815030

Makten, marknaden och presidenterna

En biografi om J.O. Söderhjelm

Författare:

Esko Vuorisjärvi

J.O. Söderhjelm satte i flera årtionden en stark prägel på Finlands politik och näringsliv. Hans färgstarka personlighet uppfattades på vitt skilda sätt, han blev både uppskattad och ifrågasatt.

Juristen Johan Otto Söderhjelm (1898 –1985) var Svenska folkpartiets riksdagsman i 17 år, justitieminister i sex regeringar och hörde till presidenterna Urho Kekkonens och J.K. Paasikivis inre krets. Parallellt hade Söderhjelm ledande poster inom skogs- och nickelindustrin. Han gjorde sig ett namn som skicklig förhandlare för både regeringen och industrin i Moskva, Berlin, London och Stockholm under såväl krig som fred.

Som internationellt inriktad nordist talade Söderhjelm konsekvent för att föra Finland mot väst i politiska och ekonomiska samarbeten. Esko Vuorisjärvi skildrar Söderhjelms balansgång mellan politikens och marknadskrafternas ibland helt motstridiga intressen. Boken ger samtidigt nya perspektiv på nyckelhändelser under Finlands turbulenta 1900-tal.

Översättning: Tobias Pettersson.

Läs mer i Appell Förlags katalog.

Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.