Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 336

Utförande: Hårdband

Utgivningsår: 2020

ISBN: 9789198496109

Livets mening

Frågan och svaren

Frågan om livets mening är evigt aktuell, men ofta kan den tyckas alltför abstrakt eller helt enkelt omöjlig att besvara och därmed försvinner den lätt i en vardag präglad av höga krav och snabbt tempo. Den kan också – i såväl den privata världen som i arbetslivet och i politiken – överskuggas av konflikter och polarisering mellan olika ambitioner, ideologier och livsåskådningar.

Att söka efter en livsmening ligger trots allt i mänsklighetens natur och det behövs respektfull vägledning och underlag för samtal som berör detta existentiella frågekomplex. Sex forskare presenterar här tankar och perspektiv som bidrar till förståelse. De tar sin utgångspunkt i omfattande kunskaper inom organisationsetik, livsåskådningsvetenskap, religionssociologi, etik, teologisk etik och etik i socialt arbete. Med sina studier bidrar de med stimulerande reflektioner kring den största gåtan: livets mening.

Tomas Brytting, bokens redaktör, är professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Se även Tomas Brytting: Äga, Leva, Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen.

Övriga medverkande författare:

Erik Blennberger, professor i etik i socialt arbete, Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning, Johan Gärde, docent i religionssociologi, Mats J. Hansson, docent i teologisk etik och Susanne Wigorts Yngvesson, teolog och professor i etik.

»Jag har aldrig träffat på en text eller bok som jag hellre skulle ha använt än just denna för att stimulera tanke och dialog i den grupp eller organisation som jag har haft ansvar för.«
Mats Svegfors, tidigare bland annat vd för Sveriges Radio och ledamot av Styrelsen för Lunds universitet

»Författarna som samtliga besitter stor och relevant kompetens på området är föredömligt tydliga i sin begreppsanvändning och räds inte ge texterna en personlig prägel. De normativa inslagen känns väl underbyggda och framförs på ett sätt som inbjuder till eftertanke.«
Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholms stift

Pressröster:

Svenska Dagbladet, presentation på Idagsidan av Ann Lagerström

BTJ, bokanmälan av Johan Bjellvi