Varukorg

Antal sidor: 352

Utförande: Mjukband med flikar

Utgivningsår: 2022

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

ISBN: 9789198548792

Förvaltning och rättssäkerhet i Norden

Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter

Norden ses ofta som föregångare när det gäller medborgardemokrati, rättssäkerhet och fungerande förvaltning. I dag står den nordiska välfärdsmodellen ändå inför stora utmaningar: klimatkrisen, migration, pandemier och växande inkomstklyftor. Hur ska vi i framtiden förverkliga de grundläggande rättigheterna och organisera välfärden? Det frågar sig författarna i antologin Förvaltning och rättssäkerhet i Norden.

– Listan på utmaningar under de kommande decennierna är lång och många teman i vår bok är högaktuella, bland annat genomgår Europa just nu en stor flyktingkris och den offentliga ekonomin är hårt belastad. I Norden behöver vi tänka i nya banor för att hitta en fungerande balans mellan demokrati och effektivitet i den digitaliserade världen, säger bokens redaktörer Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen och Matti Niemivuo.

Detta är en bred och kritisk granskning av den offentliga sektorns utveckling, utmaningar och möjliga lösningar ur ett juridiskt och statsvetenskapligt perspektiv. Fjorton nordiska forskare tar avstamp i välfärdsstatens olika skeden och de nordiska förvaltningsorganens handlingskapacitet och befogenheter på olika nivåer.

Författarna betonar potentialen i ett ökat nordiskt samarbete och en mer reflekterande och pragmatisk förvaltningspolitik. Tillsammans kan länderna arbeta fram gemensamma handlingsmodeller gällande bland annat flyktingpolitiken och tillgången till rättslig prövning. Norden har också globalt ett särskilt ansvar att visa vad aktiva och ansvarstagande stater kan åstadkomma tillsammans med sina medborgare.

Sammanfattningar av bokens artiklar är översatta till finska och engelska.

Medverkande:
Flóki Ásgeirsson, Anna Barlow, Sebastian Godenhjelm, Carsten Greve, Olli Mäenpää, Eija Mäkinen, Matti Niemivuo, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Siv Sandberg, Stefan Sjöblom, Markku Suksi, Göran Sundström, Jyrki Tala, Hanna Tuominen, Milla Vaha och Henrik Wenander.

Utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.