Amerikaminnen

Återvandrare och invandrare berättar

Av Ann-Marie Ivars

Berättelser från trettio Amerikafarare som under det tidiga 1900-talet lämnade svenskbygderna i Österbotten och sökte lyckan och ett nytt liv i landet i väster. Boken bygger på intervjuer med återvandrare och invandrare i USA och Kanada.

324 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-984961-8-5

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

Högupplöst omslag

Utkommer i augusti