Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Gratulationer

Appell gratulerar två av förlagets författare å det varmaste:

Vid en ceremoni på Stockholms slott den 1 februari tog Efva Lilja emot konungens medalj Litteris et Artibus. Motiveringen lyder: »För framstående konstnärliga insatser inom svensk och internationell danskonst.« 

Vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari erhöll Maria Vainio-Kurtakko ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond för verket Ett gott parti – Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv. Motiveringen lyder: »Vainio-Kurtakkos gedigna studie fokuserar 1800-talets finländska konstvärld, dess internationella dimensioner och materiella förutsättningar med makarna Edelfelts äktenskap och familjeliv som sin utgångspunkt. Verket uppmärksammar speciellt Ellan de la Chapelle och blir en fascinerande detaljerad analys om klass- och maktpositioner i en tid som präglas av samhällelig rörlighet och förändring.«

Läs mer om Efva Liljas trilogi Kärlekens samtal är dans.

Läs mer om Maria Vainio-Kurtakkos bok Ett gott parti.