Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Appell på bokmässan i Göteborg 2022

Nu på torsdag öppnar bokmässan i Göteborg. Besök oss i monter B08:42. Här finns våra böcker till fina priser och här finns vackra alldeles nya planscher och vykort med botaniska motiv tecknade av Kristin Lidström, hämtade ur boken Persilja och gräslök knippas.

Dagarna fylls även av boksamtal på scenerna. På mässans arenor, på Forskartorget och på Finlandssvenska verandan. Många av dem i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. Marianne Molander Beyer berättar om sin nya bok i Samfundet De Nios monter. Alla programpunkterna presenteras nedan.

Mycket nöje och varmt välkomna!

Intevetjag vem som sparkade sönder molnen / 
men solen lyser nu

Poeten Henry Parlands (1908–1930) samtid handlade om att överleva första världskrigets elände, spanska sjukans gissel och världsekonomins labilitet, inte helt olikt världsläget idag. Parlands produktion vittnar om ungdomens kollision mot världens realiteter i kombination med den vuxna borgerlighetens förväntningar. Livet kan inte vara en fest hela tiden, men vad ska det då vara? Hos Henry Parland hittas svaret.

Medverkande: Agneta Rahikainen samtalar med Pieter Claes.
Tid: Torsdag, kl. 11.30–12.00
Plats: Finlandssvenska verandan (monter B08:42)
Bok: Mina lögner – Henry Parland i urval
Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

Stora Sköndal och diakonernas historia

Stora Sköndals roll i svensk social- och kyrkohistoria tar sin början vid förra sekelskiftet med utbildning av manliga diakoner, en grundsten till 1900-talets utbildning av socialarbetare. I välfärdsforskningen lyfts ofta det kvinnliga perspektivet fram – men Stora Sköndals omvårdande kultur hade länge exklusivt manliga förtecken.

Medverkande: Elisabeth Christiansson, fil.dr och lektor vid Marie Cederschiöld högskola.
Tid: Torsdag, kl. 10.45–11.00
Plats: Forskartorget. Kan även ses online.
Bok: Stora Sköndal – Arbetet, livet och diakonerna
Arr. Appell Förlag

En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik

Poeten Gaspara Stampas (1523–1554) dikter utgör ögonblicksbilder och handlar om förälskelse och längtan, svek och begär. Hon ger ny gestalt åt Amors krafter och försvarar kvinnors rätt till sexuell och romantisk autonomi. Hennes lyrik kan läsas som inlägg i tidens samtal om kärleken och dess väsen, samtidigt som den berör och väcker frågor än idag.

Medverkande: Johanna Vernqvist, fil.dr i litteraturvetenskap och universitetslektor, Linköpings universitet
Tid: Fredag, kl. 13.55–14.10
Plats: Forskartorget. Kan även ses online.
Bok: Poeten Gaspara Stampa – En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik
Arr. Appell Förlag

Pengar eller kärlek i ett konstnärsäktenskap

Ellan de la Chapelles och konstnären Albert Edelfelts äktenskap handlade om ståndsmässiga konventioner i en tid då traditionella könsroller var i gungning. Ett samtal om ett konstnärsäktenskap i tiden, och samtidigt om ett samhälle i miniatyr.

Medverkande: Maria Vainio-Kurtakko och Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum
Tid: Fredag, kl. 15.00–15.30
Plats: Finlandssvenska verandan (monter B08:42)

Samma dag även:
Tid: Fredag, kl. 16.50–17.05
Plats: Forskartorget. Kan även ses online.
Bok: Ett gott parti – Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv
Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

Kolning – Historier och hantverk

Förr svepte rök från hundratals kolmilor över skogsbygderna runt järnbruken. Om kolningens historia i Sverige, om dess betydelse för järn- och stålindustri, om kolarnas hårda arbete och om författarna som diktat om livet och myterna i skogen. Men också om hur man bygger en egen kolmila, om dagens biokol i odling och om grillkol med oklart ursprung. Hör Gunnar Nygren, professor vid institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola och som även är journalist och författare.

Medverkande: Gunnar Nygren
Tid: Fredag, kl. 17.40–17.55
Plats: Forskartorget. Kan även ses online.
Bok: Kolning – Historier och hantverk
Arr. Appell Förlag

Till Eftervärlden – Clas Julius Ekeblads dagbok från Gustaf III:s tid

Clas Julius Ekeblad var jämnårig med Gustaf III och tidvis ingick han i kungens närmaste krets. I hans dagböcker levandegörs hovkulturen med dess maktspel och romantiska förvecklingar. Huvudstadens rika kulturliv till trots är Ekeblads ideal ett kontemplativt lantliv i Rousseaus anda, gärna på familjegodset Stola i Västergötland. Hans önskan var att dagboken, huvudsakligen författad på franska, skulle läsas av fler än honom själv. Han skrev pour la posterité – Till Eftervärlden.

Medverkande: Marianne Molander Beyer och Jonas Ellerström
Tid: Lördag, kl. 10.00–10.20
Plats: Samfundet De Nio (monter B01:09)
Bok: Till Eftervärlden – Clas Julius Ekeblad 1742–1808. Brev, dagböcker och reseskildringar berättar 
Arr. Samfundet De Nio

Pengar eller kärlek? En berättelse om ett konstnärsäktenskap

Ellan de la Chapelles och konstnären Albert Edelfelts äktenskap handlade om ståndsmässiga konventioner i en tid då de traditionella könsrollerna var i gungning. Hur skulle man förhålla sig till manligt och kvinnligt, sedesamhet och dubbelmoral? Och hur skulle man välja den rätta när både känslor och släktbakgrund spelade roll? Parets självskrivna plats i Helsingforssocieteten och i de parisiska salongerna skapade knepiga frågor om ekonomiska resurser, inflytande och social position. 

Medverkande: Maria Vainio-Kurtakko och Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum
Tid: Lördag, kl. 10.00–10.45
Plats: Sal J1. Kan även ses online.
Bok: Ett gott parti – Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv
Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

Ebba Stenbock och maktens nätverk

Ebba Stenbock (d. 1614) var gift med Klas Fleming och syster till Gustav Vasas tredje hustru  drottning Katarina. Som änka var hon ståthållare på Åbo slott under en kort tid. Hur såg livet ut för denna kvinna som befann sig i stormens öga när hertig Karl och kung Sigismund kämpade om den svenska kronan?

Medverkande: Anu Lahtinen, biträdande professor i Nordisk historia, Helsingfors universitet, i samtal med Urban Lindstedt.
Tid: Lördag, kl. 11.00–11.30
Plats: Finlandssvenska verandan (monter B08:42)
Bok: Ebba Stenbock – I maktspelets skugga
› Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

Kungliga intriger i 1500-talets Sverige

Vem behöver Netflix-underhållning när vi har svensk historia? Intrigerna i kungahuset på 1500-talet överträffar det mesta. Anu Lahtinen beskriver i sin bok om Ebba Stenbock hur denna adelskvinna blev änka efter en av Finlands mest hatade män, riksrådet Fleming. Hon var såväl hustru som mor, men också administrativ ståthållare efter makens död. Bilden av Erik XIV har färgats av propaganda men i sin biografi lyfter Katarina Harrison Lindbergh fram nya sidor hos den mytomspunne kungen. Det handlar om makt, svek, kärlek, hat – och om en monark som ville gå sin egen väg. Ett samtal om maktens män och kvinnor, men också om familj och överlevnad.

Medverkande: Anu Lahtinen och Katarina Harrison Lindbergh. Programledare är Urban Lindstedt.
Tid: Lördag, kl. 14.00–14.45
Plats: Rum för historia (sal F3). Kan även ses online.
Bok: Ebba Stenbock – I maktspelets skugga
› Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag, Historiska Media

Från salongsvärdinna till stipendieslav – den kvinnliga poetrollen i förändring

Den första författaren i världen var en kvinna, Enheduanna (2285–2250 f.Kr.). Kvinnliga poeter har funnits sedan dess men hur har deras roller sett ut genom åren? I det här samtalet tar vi ett språng från den italienska renässanspoeten och salongsvärdinnan Gaspara Stampa (1523–1554), via den modernistiske poeten Kerstin Söderholm (1897–1943) som arbetade som sekreterare för en författarförening och mellan varven agerade värdinna på faderns middagar, till estradpoeten Rosanna Fellman, poesiaktivist och ordkonstledare.

Medverkande: Johanna Vernqvist (Poeten Gaspara Stampa – en kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik, Appell Förlag), Pieter Claes (Kerstin Söderholm) och Rosanna Fellman (Republikens president – Tasavallan presidentti, Förlaget). Moderator är Ebba Witt-Brattström.

Tid: Lördag, kl. 15.00–15.30
Plats: Finlandssvenska verandan (monter B08:42)
Böcker: Poeten Gaspara Stampavara mänska – Kerstin Söderholm i urval
› Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag, Förlaget

Ebba Stenbock

Ebba Stenbock (d. 1614) var gift med Klas Fleming och syster till Gustav Vasas tredje hustru drottning Katarina. Som änka var hon ståthållare på Åbo slott under en kort tid. Hur såg livet ut för denna kvinna som befann sig i stormens öga när hertig Karl och kung Sigismund kämpade om den svenska kronan?

Medverkande: Anu Lahtinen, biträdande professor i Nordisk historia, Helsingfors universitet
Tid: Lördag 16.05–16.20
Plats: Forskartorget. Kan även ses online.
Bok: Ebba Stenbock – I maktspelets skugga
› Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

Den nya sak-ligheten

Flera modernistiska författare lät tingen bli levande, de kunde få mänskliga egenskaper och avspegla känslor i tid och rum. I Kerstin Söderholms debutsamling Röster ur tingenstår människans relation till tingen och naturen i centrum. Henry Parland är en mästare på att låta byxveck och bussar ockupera staden med buller och bång. Poeten Ulrika Nielsen deltar i samtalet – hennes nya diktsamling Tingen ställer frågor om hur vi påverkas av sakerna omkring oss.

Medverkande: Anna Möller-Sibelius, Agneta Rahikainen, Ulrika Nielsen, Jonas Ellerström.
Tid: Lördag, kl. 17.00–17.30
Plats: Finlandssvenska verandan (monter B08:42)
Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag, Ellerströms, Schildts & Söderströms

Att utforska det egna jaget

Modernismen förde med sig självvald iscensättning. Plötsligt blev skrivandet om det egna skrivandet viktigt, särskilt med hänsyn till person, roll och författaridentitet. Ett samtal om iscensättningar kontra verklighet, jaget kontra självbild; om författarna Kerstin Söderholm och Henry Parland och om modernismens självbespegling.

Medverkande: Anna Möller-Sibelius, docent i litteratur, Åbo Akademi, Agneta Rahikainen, fil.dr i litteratur, Svenska litteratursällskapet i Finland, Jonas Ellerström, författare och förläggare

Tid: Söndag, kl. 09.30–10.00
Plats: Finlandssvenska verandan (monter B08:42)
Böcker: vara mänskaMina lögner
Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

Kungliga intriger

Ebba Stenbock (ca 1550–1614) blev änka efter en av Finlands mest hatade män, riksrådet Clas Fleming. Hon var såväl hustru som mor, men också administrativ ståthållare efter makens död, och ansvarig för försvaret av Åbo slott 1597 då hennes kusin, hertig Karl attackerade med sina mannar. I berättelsen om Ebba Stenbock ingår våldsamma intriger, men också insyn i hur familj och regerande makt hänger ihop.

Medverkande: Anu Lahtinen i samtal med Urban Lindstedt.
Tid: Söndag, kl. 10.30–11.00
Plats: Finlandssvenska verandan (monter B08:42)
Bok: Ebba Stenbock – I maktspelets skugga
Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

Att utforska det egna jaget

Modernismen förde med sig självvald iscensättning. Plötsligt blev skrivandet om det egna skrivandet viktigt, särskilt med hänsyn till person, roll och författaridentitet. Ett samtal om iscensättningar kontra verklighet, jaget kontra självbild; om författarna Kerstin Söderholm och Henry Parland och om modernismens självbespegling.

Medverkande: Anna Möller-Sibelius, docent i litteratur, Åbo Akademi, Agneta Rahikainen, fil.dr i litteratur, Svenska litteratursällskapet i Finland, Jonas Ellerström, författare och förläggare

Tid: Söndag, kl. 13.10–13.40
Plats: Forskartorget. Visas även online.
Böcker: vara mänskaMina lögner
› Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

Kraftfulla kvinnor och komplicerade män, eller hur var det?

Parbiografier och monografier om historiska kvinnor blir allt vanligare och på så sätt blir historieskrivningen mångsidigare. Vilka roller har kvinnor tagit i samhälle, krig och äktenskap? Och vilka problem uppstår då man skriver om kvinnor?

Medverkande: Maria Vainio-Kurtakko, författare till Ett gott parti och Anu Lahtinen, författare till Ebba Stenbock, i samtal med Ebba Witt-Brattström.
Tid: Söndag, kl. 12.00–12.30
Plats: Finlandssvenska verandan (monter B08:42)
Böcker: Ebba StenbockEtt gott parti
Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

Äpple, vallmo, rhododendron och citron, tecknade av Kristin Lidström. Fyra motiv på planscher och vykort hämtade ur boken Persilja och gräslök knippas – Karl Alarik Grönholm, finlandssvensk trädgårdsmästare i början av 1900-talet. Säljs på bokmässan!