Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Religionernas och naturvetenskapens världsbild i koncentrat

»… vår vintergata ingår i en s.k. superhop med kanske 100.000 galaxer med 200 biljarder stjärnor/solar och som är ca 522 miljoner ljusår bred. I sin tur ingår denna superhop bland (såvitt man vet någorlunda väl) ca 100 miljarder galaxer i ett universum som är åtminstone 156 miljarder ljusår i diameter.«

Allt detta skapat av en figur…? Christian Swalander fångar upp det kosmologiska perspektivet i sin intressanta anmälan av Bengt Sahlbergs bok Vad gör en Gud? Swalander konstaterar att boken har en »mycket saklig ton« och »lämnar till läsaren att förhålla sig till motsättningen mellan religion och vetenskap«.

»Vad gör en Gud? ger på inte mer än 130 sidor en kortfattad och koncentrerad bild av religionernas och den naturvetenskapliga världsbildens utveckling och av hur de förhåller sig till varandra«, skriver Swalander och avslutar: »Vad gör en Gud? är ett mycket kunnigt och tänkvärt inlägg i en samhällelig diskussion med hög aktualitet.«

Läs Christian Swalanders recension i nättidskriften Alba

Läs mer om Vad gör en Gud?