Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

En klartänkt, idérik och häpnadsväckande volym

Wojtek Jezierski recenserar Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet i Historisk tidskrift nr 2/2018.

Jezierski välkomnar boken som ett tillskott inom det växande känslohistoriska forskningsfältet. Han analyserar de olika bidragen, som handlar om känsloyttringar i allt från fackliga sammanhang till samliv och film.

Men Jezierski nöjer sig inte med en presentation av innehållet. Han rundar av sin anmälan med en vacker eloge till hantverket bakom boken, formgivningen och redigeringen:

»Till slut måste ett par ord ägnas åt volymens form, som gör att hjärtat smälter på sonen till en typograf. Det är ett sant nöje att hålla det vackert inbundna bandet i handen, i trevligt oktavformat och med ett tecknat elegant omslag. Det kompletteras med illustrationer av väl utvalda tidningsklipp, bokomslag och fotografier från epoken inskjutna mellan bidragen – illustrationer som också aktivt används i bidragen. Även det brandgula färgtemat i boken och det röda snittet av bokblockets skurna sidor gör att man känner sorg för hur sällan våra fackböcker ges ut som tilltalande objekt i sig, ämnade att behaga både handen och ögat. Redaktörerna och författarna, men även formgivarna och förlaget, får bara gratuleras för denna klartänkta, idérika och häpnadsväckande volym.«

Läs mer om Känslornas revolution