Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Höstens böcker 2018

Ghachar Ghochar
Vivek Shanbhag
Översättning: Peter Samuelsson
Förtroligheten försvinner, lojaliteten tar nya former, ett arrangerat äktenskap krackelerar … Ghachar Ghochar är en klassisk historia om rikedom och moralisk undergång. Den har kallats den finaste indiska romanen på ett decennium och Vivek Shanbhag en indisk Tjechov.

Korea igår och idag – Historia, politik och ekonomi
Gabriel Jonsson
Den första moderna svenska boken om Koreas historia och kultur före 1945 samt det dramatiska händelseförloppet under 1900-talet och tiden därefter. Betoningen ligger på halvöns delning, Koreakriget och den efterföljande politiska och ekonomiska utvecklingen i Nord- och Sydkorea samt staternas relationer med FN.

Kinesisk grammatik
Torbjörn Lodén och Wan Xinzheng
Den mest omfattande kinesiska grammatiken på svenska, utformad för den som vill lära sig språket eller åtminstone förstå hur det är uppbyggt. Ett stort antal praktiska övningar ingår. Inga förkunskaper i kinesiska krävs, men den kan tjäna som uppslagsverk också för den som redan behärskar en hel del av språket.

Älska eller älskas – Makt och känslor i politiska biografier
Margaretha Fahlgren och Birgitta Wistrand
Svenska politikers självbiografier har de senaste åren blivit bästsäljare på samma sätt som i de anglosaxiska länderna. Livsskildringarna är partsinlagor förklädda till historieskrivning. De handlar om makt och känslor och säger mer om politikern och politiken än författarna kanske avsett.

På spaning efter etik – Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården
Erica Falkenström och Anna T. Höglund
Hälso- och sjukvården står inför en rad praktiska och svårlösta utmaningar där människors liv, hälsa och värdighet står på spel. Hur ska en hållbar bemanningssituation, kompetenförsörjning och en vital arbetsmiljö skapas och vidmakthållas?