Ghachar Ghochar

Vivek Shanbhag

Översättning: Peter Samuelsson

Förtroligheten försvinner, lojaliteten tar nya former, ett arrangerat äktenskap krackelerar … Ghachar Ghochar är en klassisk historia om rikedom och moralisk undergång. Den har kallats den finaste indiska romanen på ett decennium och Vivek Shanbhag en indisk Tjechov.

»Gömt i detta komprimerade och täta psykologiska porträtt av en familj ryms ett helt universum … Det är elegant och effektivt, en balett … En modern klassiker.«
– The New York Times

»En mästerlig lektion i att bygga en historia och det outsagdas kraft.«
– The Guardian

»I Ghachar Ghochar möter vi en mästare.«
– The Paris Review

– The Independent

 

Utkommer i oktober

Hårdband. 128 s.
ISBN 978-91-984064-3-6