Partiernas vägskäl
Ett nytt politiskt landskap i Sverige och Finland

Olof Ehrenkrona (red.)

Finland och Sverige har en lång gemensam historia och likartade förvaltningstraditioner, och de är båda medlemmar i Europeiska unionen. De politiska utmaningarna är oftast desamma – men gäller det också lösningarna?  Här beskriver en rad finländska och svenska statsvetare och jurister hur det nya politiska landskapet påverkar partierna samt deras vägval, och tidigare EU-kommissionärer belyser relationen mellan nationell och europeisk politik. Boken inleds med en introduktion om de politiska systemen i Sverige och Finland och avslutas med reflexioner av dess redaktör.

Partiernas vägskäl bjuder läsarna på en initierad diskussion om maktdelningen i den liberala demokratin, de nya partiernas roll och rättighetsfrågornas växande betydelse samt de båda ländernas geopolitiska förutsättningar. Den ger olika finländska och svenska perspektiv på några av vår tids viktigaste frågor och riktar sig till alla som är intresserade av politik och svensk-finländska förhållanden.

Medverkande:

Carsten Anckar är professor i statskunskap, särskilt jämförande politik, vid Åbo Akademi. I globala empiriska studier har han bland annat undersökt relationen mellan storlek och politik, effekter av valsystem, dödsstraffets tillämpning, relationen mellan religion och demokrati samt regimkategoriseringar.

Fredrik Bergman är chef för Centrum för rättvisa. Han är hovrättsassessor från Svea hovrätt och tingsmeriterad vid Stockholms tingsrätt. Bergman har en juristexamen från Uppsala universitet och en masterexamen i konstitutionell rätt från Harvard Law School, Harvard University.

Malena Britz är docent i statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik och strategi och sedan 2018 även prorektor vid Försvarshögskolan i Sverige. I sin forskning har hon framför allt studerat svensk, nordisk och europeisk säkerhets- och försvarspolitik.

Olof Ehrenkrona är svensk författare och kolumnist. Han var planeringschef i Statsrådsberedningen 1991–1994, ambassadör 2006–2014 och Sveriges generalkonsul på Åland 2015–2018. Ehrenkrona har varit ledarskribent i Svenska Dagbladet och skrivit flera böcker om svensk politisk och ekonomisk historia under 1900-talet.

Jyrki Katainen är sedan 2020 överombudsman för framtidsinstitutet Sitra i Finland. Han var ledamot i Finlands riksdag 1999–2014, finansminister 2007–2011 och statsminister 2011–2014. Katainen var Finlands EU-kommissionär 2014–2019.

Cecilia Malmström är svensk statsvetare och politiker. Hon var ledamot av Europaparlamentet 1999–2006, EU-minister 2006–2010 och Sveriges EU-kommissionär 2010–2019. Under 2020 är hon gästprofessor vid handelshögskolan i Göteborg och driver tankesmedjan International Youth Think Tank.

Tommy Möller är Professor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet och har i sin forskning framför allt inriktat sig på svensk politik och politiska partier.

Andreas Norlén är juris doktor och moderat politiker. Han valdes in i Sveriges riksdag 2006 och var ordförande i konstitutionsutskottet 2014–2018. Norlén är sedan 2018 talman.

Siv Sandberg är verksam som projektledare och forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Hon är expert på kommunal och regional politik i Norden och har lång erfarenhet av forskning, utveckling och kunskapsförmedling i skärningspunkten mellan akademi och praktik.

Åsa von Schoultz är innehavare av den svenskspråkiga professuren i allmän statslära vid Helsingfors universitet. Hennes forskning handlar om politiskt beteende och valbeteende, med fokus på särskilt konkurrens inom partier, åsikter om demokratiska processer och politiskt deltagande.

Annika Ström Melin är svensk journalist och författare med fokus på Europafrågor. Hon har varit bland annat chef för Sveriges Radios samhällsmagasin Studio Ett och EU-korrespondent för Dagens Nyheter.

Jan Teorell är professor i statsvetenkunskap vid Lunds universitet. Hans forskningsintressen ligger inom områdena politisk metodologi och historia samt jämförande politik, särskilt demokratisering, korruption och statsbyggnad.

Teija Tiilikainen är statsvetare och forskare. Hon är direktör för det internationella hybridcentret (Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) i Helsingfors och har en deltidsprofessur vid Europauniversitetet i Florens. Hon var direktör för Utrikespolitiska institutet i Finland 2010–2019. Tiilikainen fokuserar i sin forskning på Europaintegration och europeisk säkerhetspolitik.

Matti Vanhanen är politices magister och centerpartist. Han valdes in i Finlands riksdag 1991. Han var Centerns partiordförande och statsminister 2003–2010. Vanhanen återkom till riksdagen 2015 och var dess talman från 2019 till juni 2020 då han blev finansminister.

Emil Waris är juris magister och sedan 2019 kanslichef vid Högsta förvaltningsdomstolen i Finland (HFD). Waris har tidigare arbetat som ordförande vid Ålands förvaltningsdomstol. Han är engagerad i domarutbildning och utvecklingen av förvaltningsprocess och rättsväsendet i allmänhet.

Hanna Wass är docent i statsvetenskap och forskare vid Helsingfors universitet, knuten till projektet BIBU (Tackling Biases and Bubbles in Participation). Hon har i sin forskning fokuserat på variationer i politisk deltagande samt förutsättningarna för jämlik politisk representation.

Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hon leder en tvärvetenskaplig forskargrupp med fokus på digitalisering i offentlig förvaltning. De samverkar i internationella forskarnätverk och med offentliga verksamheter för att bidra till hållbar digitalisering.

176 s. Hårdband.
ISBN 978-91-985485-4-9

Högupplöst omslag

Vasabladet / Österbottens tidning, recension av Kenneth Myntti

BTJ, anmälan av Anders Weidung

Olof Ehrenkrona i samtal med Jonna Similä och Henrik Huldén – Hanaholmen podcast