Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Latin – Studiehandledning


I pdf-dokumenten nedan finner du en studiehandledning till text- och grammatikkapitlen i Latin. En introduktion.

Hänvisningar ges till sidor och den grammatiska uppslagsdelen (= G) i läroboken. På några ställen hänvisas också till dokumentet »Satsdelar«.

Handledningen till respektive text- och grammatikkapitel börjar med en översikt över vad som ska läras in i grammatiken (»Att kunna«). Därefter följer en kortare diskussion av de centrala begreppen och grammatiska konstruktioner, vilken är tänkt att komplettera genomgången i läroboken. Jämförelser görs här också med svensk grammatik.

Denna kompletterande diskussion följs av extraövningar i grammatik, vilka du bör göra efter övningarna i läroboken. Till extraövningarna finns facit.

Allra sist ges svenska översättningar av de latinska texterna i kapitlet i fråga i läroboken.

I dokumentet »Satsdelar« finns en genomgång av satsdelar och satsdelarnas struktur i latinet. Du rekommenderas att läsa denna genomgång av satsdelarna före eller parallellt med läsningen av de första text- och grammatikkapitlen. Repetera kontinuerligt.

I dokumentet »600 vanliga ord«  finns en ordlista innehållande 600 av de vanligaste orden i latinet. Orden är kategoriserade efter ordklass och dessutom efter deklinationer, konjugationer osv. Dessa ord bör du lära in aktivt.

Jag önskar dig lycka till och stort nöje med latinstudierna!

Andreas Nordin

Studiehandledning – kapitel 2

Studiehandledning – kapitel 3

Studiehandledning – kapitel 6

Studiehandledning – kapitel 7

Studiehandledning – kapitel 9

Studiehandledning – kapitel 10

Studiehandledning – kapitel 12

Studiehandledning – kapitel 15

Studiehandledning – kapitel 17

Studiehandledning – kapitel 18

Studiehandledning – kapitel 20

Studiehandledning – kapitel 22

Studiehandledning – kapitel 24

Studiehandledning – kapitel 26

Studiehandledning – kapitel 29

Studiehandledning – Satsdelar

Studiehandledning – 600 vanliga ord