Kosovo och FN
Ögonblicksbilder från en dagbok

Av Karin Rudebeck

Karin Rudebecks berättelse utspelar sig i Kosovo under några år kring sekelskiftet 2000, en period då FN, EU, Nato och flera andra organisationer tillsammans försökte säkra freden på ett sätt som troligen saknar motstycke i det internationella fredsarbetets historia. 

Boken bygger på författarens dagboksanteckningar från hennes tid som FN-arbetare, under senare delen som FN-utsedd chef för Kosovos kommundepartement.

Inledningsvis beskriver Karin Rudebeck Kosovos historia och FN:s uppdrag. Hon avslutar med att tjugo år senare reflektera över det arbete hon var delaktig i och ger en beskrivning av nuläget i Kosovo. 

– Men jag har inte velat försöka skriva en ny historisk berättelse, inte ge en fullödig beskrivning av FN:s insatser. För mig har dagbokens ögonblicksbilder varit det viktigaste, säger Karin Rudebeck.

Anteckningarna blir till en berättelse som är både personlig och politisk, de ger en bild av etniska konflikter och interna stridigheter som tyvärr fortfarande är lika aktuella. Karin Rudebeck visar hur det är att arbeta i ett land som gått sönder och inom institutioner som präglas av oenighet. Hon lyfter också frågor som rör FN:s oförmåga att hantera nationella och internationella konflikter, samtidigt som nödvändigheten i FN:s arbete framstår som glasklar. Framställningen utgör ett personligt dokument som bitvis närmar sig romanformen. 

Karin Rudebeck arbetade i Kosovo från hösten 1999 i närmare två och ett halvt år. Hon har bland annat varit verksam som utredare vid Sekretariatet för Framtidsstudier, chef för Svenska Kommunförbundets finanssektion och statssekreterare på Finansdepartementet.

192 s. Mjukband med flikar.
ISBN 978-91-985485-3-2

Högupplöst omslag

Karin Rudebeck
Högupplöst författarporträtt

Dagens Arena, utdrag ur boken (1–14 november 1999)

Vildis bokvrå, bokanmälan