Hushållsbok för Stensböle gård

Recept, råd och huskurer från 1700-talet

Utg. Märtha Norrback
Foto: Katja Hagelstam

Barbro Hästeskos hushållsbok visar att ett herrgårdshushåll i början av 1700-talet var en hel värld för sig. För adelskvinnan som ledde hushållet var en receptbok där det också ingick råd och huskurer oumbärlig.

180 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-984961-7-8

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

Högupplöst omslag

Utkommer i augusti