En kvinna i regeringen
Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete

Av Gunnel Karlsson

Ulla Lindström var FN-delegat och ensam kvinna i regeringar ledda av Erlander. Som minister lade hon grunden för jämställdhetspolitiken och stred för u-hjälpen. Som politisk kvinna var hon ständigt utsatt för kritik men fortsatte att verka för det hon trodde på.

272 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-985485-5-6

Högupplöst omslag

Utkommer i december