Demokratins drivkrafter – Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020

Henrik Meinander, Petri Karonen och Kjell Östberg (red.)

Finland och Sverige har en lång gemensam demokratihistoria. Men vilka är skillnaderna och varför? Och vilka utmaningar har funnits på vägen? Här studeras vändpunkter i de båda ländernas samhällsutveckling i ett spänningsfält mellan de politiska kulturerna, geopolitiska förskjutningar och världsekonomin.

Författarna gör nedslag i 1900-talets ytterlighetsrörelser och analyserar effekterna av det snabbt framväxande industri- och folkrörelsesamhället. De granskar hur utbildning, jämställdhetsarbete och det offentliga samtalet har påverkat demokratin samt diskuterar hur Finlands och Sveriges stabila politiska system kan förnyas. Demokratin både som styrelseform och ideal är än en gång högaktuell.

I antologin medverkar Eva Blomberg, Ainur Elmgren, Janne Holmén, Petri Karonen, Anu Koivunen, Henrik Meinander, Jari Ojala, Matti Roitto, Oula Silvennoinen och Kjell Östberg.

Mjukband, 500 s.

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

ISBN 978-91-984064-1-2

Högupplöst bokomslag

Vid de finska historiedagarna i Lahtis delades priser ut för Årets historieverk 2018.

Översättningen av Demokratins drivkrater, Kansanvallan polkuja, förärades ett hedersomnämnande.

Juryns motivering i översättning:

”Antologin [Demokratins drivkrafter] för in ett rätt outforskat, betydande tema i forskningsfältet om den finska demokratins utvecklingsvägar. I tio artiklar begrundar skribenterna vad det är som gör Finlands och Sveriges demokratier stabila och välfungerande och visar att välfärdssamhället inte är en tillfällighet. Forskningsgreppet i verket utmanar läsaren och ett gediget historiskt kunnande visar vägen. Det här är ett standardverk för den historiskt intresserade som vill förstå det nordiska samhället. Verket är angeläget eftersom nya hinder dykt upp på demokratins vägar. Frågan om demokratins framtid är än en gång högaktuell.”

Läs mer: Historian Ystäväin Liitto