Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 280

Utförande: Mjukband med flikar. Illustrerad.

Utgivningsår: 2021

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

ISBN: 9789198548686

Moral, evolution och samhälle

Edvard Westermarck och hans närmaste krets

Sociologen, antropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck (1862–1939) var en av Finlands internationellt mest kända forskare under 1900-talets första decennier. Han inspirerades av Charles Darwin i sin forskning om äktenskapets och moralens ursprung och utveckling, och hans evolutionsteoretiska forskningsgrepp bildade skola. Även hans elever Gunnar Landtman, Rafael Karsten, Yrjö Hirn, Rudolf Holsti och Ragnar Numelin använde det evolutionistiska perspektivet för att undersöka ursprung och uttrycksformer för vitt skilda fenomen som religionen, samhällsklasserna, konsten, staten, migrationen och diplomatin.

Författarna till Moral, evolution och samhälle presenterar den Westermarckska skolans vetenskapliga arbete ur ett idéhistoriskt perspektiv. Boken lyfter också fram Westermarcks och hans närkrets samhällsengagemang, bland annat hans egna vetenskapliga argument för en liberalare syn på homosexualitet samt systern, författaren och konstnären Helena Westermarcks emancipatoriska synpunkter i hennes skönlitterära produktion.

Den Westermarckska skolans vetenskapliga arv föll i glömska efter andra världskriget men har fått ny aktualitet på senare år. I antologin får vi ta del av denna forskningstradition, som är relevant både vetenskapligt och samhälleligt än i dag.

I boken medverkar Jouni Ahmajärvi, Julia Dahlberg, Petteri Pietikäinen, Otto Pipatti och Niina Timosaari-Hyry.

Utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.