Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 352

Utförande: Flexoband. Illustrerad.

Utgivningsår: 2020

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

ISBN: 9789198496086

Handel med konst

Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900

Antologin Handel med konst studerar brevväxlingen mellan den finländske bryggeriägaren och konstsamlaren Paul Sinebrychoff (1859–1917) och konsthandlare i Sverige ur olika språkvetenskapliga synvinklar. Hans korrespondens med svenska konsthandlare vid bland annat Bukowskis och Nationalmuseum utgör ett unikt exempel på affärskorrespondens kring sekelskiftet 1900.

Språkligt sett placerar sig breven vid en brytningspunkt för skriven svenska. Detta syns bland annat i syntaxen, ortografin och lexikonet, som studierna i denna bok tar fasta på. Konsthandelns genremässiga specialdrag märks i språkhandlingar såsom krav och erbjudanden, vilka ofta saknas i privata brev. Trots de formella uttrycken i korrespondensen visar analyserna i boken ändå att gränsen mellan affärsbrev och personliga brev inte var så skarp. Breven genomsyras av ett dialogiskt perspektiv där skribenterna bemöter och anpassar sig till varandra på olika sätt, beroende på rollerna i affärsförhandlingarna.

I boken deltar åtta språkforskare från Helsingfors universitet: Mona Forsskåhl, Ruut Korpinen, Jannika Lassus, Hanna Lehti-Eklund, Jan Lindström, Therese Lindström Tiedemann, Daniela Piipponen och Beatrice Silén.