Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 312

Utförande: Mjukband med flikar. Illustrerad.

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

Utgivningsår: 2021

ISBN: 9789198548778

Att mötas kring varor

Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950

Att mötas kring varor tar sig an en dynamisk tid i handelns historia. Under årtiondena runt sekelskiftet 1900 satte industrialiseringen, ökade inkomster och större näringsfrihet fart på konsumtionen. Allt fler kunde försörja sig på nya sätt, och både den spirande småhandeln och informella handelsutbyten gav upphov till intressanta möten.

Det är ett brokigt och rörligt förflutet som möter läsaren. Här synliggörs en frapperande mångfald av möten mellan lokalsamhälle och utifrån kommande. Då liksom nu erbjöd småhandel försörjning åt nyanlända och utsatta.

Nio forskare med bakgrund i historia, sociologi och traditionsvetenskaper visar, utifrån begreppen plats och praktik, hur säljare och köpare tog handelsplatsen i bruk på olika sätt. De tar upp lokala handelsmöten på stationära platser som torg och kyrkbacken samt återkommande marknadsplatser där såväl den lokala befolkningen som marknadsartister och romska, tatariska och judiska handelsmän möttes.

Också handel som bygger på rörlighet uppmärksammas, till exempel byteshandel på stränderna vid Finska viken och kringresande försäljare på landsbygden. Förhållandet mellan stad och landsbygd är centralt, liksom könsroller och social status, och olika språkliga och etniska relationer. Handelsverksamheten spänner över ett brett historiskt fält som sällan tagits upp inom finländsk kultur- och ­historieforskning.

Studierna i Att mötas kring varor bygger på minnesmaterial, intervjuer och fotografier samt myndighetsdokument och samtida tidningstexter.

I boken medverkar Jutta Ahlbeck, Niklas Huldén, Maren Jonasson, Hanna Lindberg, Eija Stark, Anna Sundelin, Sandra Waller och bokens redaktörer Johanna Wassholm och Ann-Catrin Östman.

Boken bygger på forskningsprojektet Kommunicerande konsumtion: Kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940 som pågick 2016–2019 och finansierades av Svenska litteratursäll­skapet i Finland.

Utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.