Att mötas kring varor – Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950

Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman (red.)

Nio forskare om en dynamisk tid i handelns historia, då allt fler kunde försörja sig på småskaliga affärer. Köpare och säljare möttes på torg och kyrkbacke, på marknader med kringresande och i byteshandel på stränder. 

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.
352 s. Mjukband. Illustrerad.
ISBN 978-91-985487-7-8

Högupplöst omslag

Utkommer i augusti