Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Grundforskning som blir till mångstämmig roman

Ben Hellmans bok Hemma hos Tolstoj presenteras av Karin Grelz i senaste numret av Respons.

Karin Grelz menar att Ben Hellman funnit ett kongenialt angrepssätt för sitt ämne, Leo Tolstojs kontakter med de nordiska länderna. Hellman har dammsugit arkiven i Ryssland och Norden, och Grelz konstaterar att boken är »gedigen humanistisk grundforskning. Ändå liknar resultatet en mångstämmig roman.«

»Med sin tillgängliga framställning och nordiska referensram talar boken till en större läsekrets«, skriver Grelz, och hon framhäver särskilt det omfångsrika kapitlet Besök. Här tecknar Ben Hellman med utgångspunkt i gästernas dagböcker och brev en underhållande och levande bild av den store författaren och hans originella livsstil. Tolstojs gods utanför Moskva framträder som »på samma gång intellektuellt, aristokratiskt och bohemiskt«.

Läs mer om Hemma hos Tolstoj