Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

»En smått oumbärlig hjälpreda«

Svenska Dagbladet uppmärksammar Smedjan/Timbro, som i sin tur uppmärksammar Terroristen i Toulouse.

Urban Lindström ger i sin anmälan av Alice Petréns bok Terroristen i Toulouse – Anteckningar om Frankrikes algeriska historia en  rundmålning av Frankrikes koloniala förflutna och dess återverkningar i nutiden: »Algeriet är en nyckel till förståelsen av dagens Frankrike och dess moderna historia.«

De många korskopplingarna mellan Frankrike och Algeriet är ett enormt material, och Lindström »anar författarens förbluffade insikt i vilken kunskapslucka som blottas för den som sätter sig in i denna farliga förbindelse, och hur spända trådarna är som upprätthåller den franska självbilden«.

Lindström konstaterar att »Alice Petréns bok är en smått oumbärlig hjälpreda för att tolka det franska samhället och politiska landskapet av i dag på ett korrektare och mer djupgående vis. Även om den inte ger några pekpinnar eller prognoser inför framtiden är det med onda aningar man lägger den ifrån sig. Vägen till helvetet är som bekant ofta kantad av de bästa ambitioner. Den civiliserande plikt som Frankrike har tagit på sig under 1900-talet vittnar om ohyggliga och oväntade konsekvenser.«

Urban Lindströms anmälan av Terroristen i Toulouse i Smedjan

Läs mer om Terroristen i Toulouse