Hemma hos Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt

av Ben Hellman
Mjukband. Illustrerad. 560 s.
ISBN 978-91-983275-9-5

Indien – En reportageresa

av Pär Jansson
Flexoband. Illustrerad. 352 s.
ISBN 978-91-983275-8-8

 

Konfucius samtal

Översättning, inledning och kommentarer av Torbjörn Lodén
Illustrerad. Hårdband. 272 s.
ISBN 978-91-983275-0-2

 

Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet

Helena Bergman, Christina Florin och Jens Ljunggren (red.)
Hårdband. Illustrerad. 304 s.
ISBN 978-91-983275-4-0

Latin. En introduktion

av Andreas Nordin
Mjukband. Flexoband med flikar. 300 s.
ISBN 978-91-983275-5-7

Studiehandledning till Latin

Män vid vatten

av Jan Hietala
Hårdband. Illustrerad. 208 s.
ISBN 978-91-984063-0-6
Utkommer i november

Sörja ett liv, leva ett annat – Om flyktingens mörker och ljus

av Li Bennich-Björkman
Hårdband. Illustrerad. 208 s.
ISBN 978-91-983275-7-1
Utkommer i november

Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell

Johan Strang och Thomas Wallgren (red.)
Mjukband. Illustrerad. 280 s.
ISBN 978-91-983275-2-6

Terroristen i Toulouse – Anteckningar om Frankrikes algeriska historia

av Alice Petrén
Hårdband. 240 s.
ISBN 978-91-983275-3-3

Till sängs i kulturen

Malena Ivarsson och Samanda Ekman
Hårdband. 256 s.
ISBN 978-91-983275-6-4
Utkommer i november