Alexanderlegenderna i tid och rum – Alexander den stores gränslösa historia
Gunhild Vidén och Karin Hult  (red.)
Hårdband. Illustrerad. 256 s.
ISBN 978-91-984063-5-1

Astrid Sampe – Förnyare av svensk industritextil
av Anne-Marie Ericsson
280 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-984959-4-2
Utkommer i juni.

Demokratins drivkrafter – Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020
Henrik Meinander, Petri Karonen och Kjell Östberg  (red.)
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
Mjukband. 500 s.
ISBN 978-91-984064-1-2

Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960
Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist (red.)
Hårdband. Illustrerad. 256 s.
ISBN 978-91-984063-6-8

Dikt och ideologi – Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi
av Anna Möller-Sibelius
Mjukband. 304 s.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN 978-91-984063-7-5

Dikter
av Henry Parland
utg. Per Stam
Hårdband. Illustrerad. 872 s.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN 978-91-984064-8-1

Prosa
av Henry Parland
utg. Elisa Veit
Hårdband. Illustrerad. 342 s.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN 978-91-984959-7-3

Elsa Gullberg – Ett liv i textil
av Elisabet Stavenow-Hidemark
250 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-984064-9-8
Utkommer i juni.

Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt
av Lena Kåreland
Hårdband. Illustrerad. 256 s.
ISBN 978-91-984063-1-3

 

Förnuft eller känsla – Adel, kärlek och äktenskap
av Brita Planck
Hårdband. Illustrerad. 144 s.
ISBN 978-91-984063-2-0

 

Ghachar Ghochar
av Vivek Shanbhag
Hårdband. 128 s.
ISBN 978-91-984064-3-6

 

Hemma hos Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt
av Ben Hellman
Flexoband. Illustrerad. 560 s.
ISBN 978-91-983275-9-5

 

Indien – En reportageresa
av Pär Jansson
Flexoband. Illustrerad. 352 s.
ISBN 978-91-983275-8-8

 

Jordnära – Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat
Yrsa Lindqvist & Susanne Österlund-Pötzsch (red.)
230 s. Hårdband. Illustrerad.
Jordnära ges ut av Svenska litteratursällskapet i Finland och distribueras i Sverige av Appell Förlag.
ISBN 978-91-984959-0-4

Kinesisk grammatik
av Torbjörn Lodén och Wan Xinzheng
Flexoband. 368 s.
ISBN 978-91-984064-7-4
Utkommer i december

Konfucius samtal
Översättning, inledning och kommentarer
av Torbjörn Lodén
Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. 272 s.
ISBN 978-91-983275-0-2

Korea igår och idag – Historia, politik och ekonomi
av Gabriel Jonsson
Hårdband. Illustrerad. 384 s.
ISBN 978-91-984064-4-3

Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet
Helena Bergman, Christina Florin och Jens Ljunggren (red.)
Hårdband. Illustrerad. 304 s.
ISBN 978-91-983275-4-0

Latin. En introduktion
av Andreas Nordin
Flexoband med flikar. Illustrerad. 300 s.
ISBN 978-91-983275-5-7

Studiehandledning till Latin

»Mitt språk är ej i orden« – Gunnar Björlings liv och verk
av Fredrik Hertzberg
Hårdband. Illustrerad. 432 s.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN 978-91-984063-4-4

 

Män vid vatten
av Jan Hietala
Hårdband. Illustrerad. 208 s.
ISBN 978-91-984063-0-6

 

På spaning efter etik
av Erica Falkenström och Anna T. Höglund
Flexoband. 352 s.
ISBN 978-91-984064-6-7

 

Sörja ett liv, leva ett annat – Om flyktingens mörker och ljus
av Li Bennich-Björkman
Hårdband. Illustrerad. 208 s.
ISBN 978-91-983275-7-1

Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell
Johan Strang och Thomas Wallgren (red.)
Mjukband. Illustrerad. 280 s.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN 978-91-983275-2-6

Teaterdivan Ellen Hartman – Provokativ och folkkär
av Hélène Ohlsson
Hårdband. Illustrerad. 464 s.
ISBN 978-91-984063-8-2
Utkommer i januari

Terroristen i Toulouse – Anteckningar om Frankrikes algeriska historia
av Alice Petrén
Hårdband. Illustrerad. 240 s.
ISBN 978-91-983275-3-3

Till sängs i kulturen
Malena Ivarsson och Samanda Ekman
Hårdband. 256 s.
ISBN 978-91-983275-6-4

 

Tre spioner i kallt krig – Valter Krivitskij, Gusti Stridsberg och Kim Philby
av Wilhelm Agrell
200 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-984064-2-9

 

Vad gör en Gud?
av Bengt Sahlberg
Hårdband. 112 s.
ISBN 978-91-984063-3-7

 

Vad ska vi äta? – Om mat och etik
av Anna T. Höglund
192 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-984959-3-5

 

Åhuskonstnären Andreas Björkman
av Sven Björkman
Mjukband. Illustrerad. 120 s.
ISBN 978-91-984063-9-9

 

Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen
av Tomas Brytting
320 s. Hårdband.
ISBN 978-91-984959-2-8

 

Älska eller älskas – Makt och känslor i politiska biografier
av Margaretha Fahlgren och Birgitta Wistrand
Hårdband. Illustrerad. 256 s.
ISBN 978-91-984064-5-0