Alexanderlegenderna i tid och rum – Alexander den stores gränslösa historia
Gunhild Vidén och Karin Hult (red.)
Hårdband. Illustrerad. 256 s.
ISBN 978-91-984063-5-1
Utkommer i april

Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960
Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist (red.)
Hårdband. Illustrerad. 256 s.
ISBN 978-91-984063-6-8
Utkommer i maj

Dikt och ideologi – Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi
av Anna Möller-Sibelius
Mjukband. 304 s.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN 978-91-984063-7-5
Utkommer i maj

Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt
av Lena Kåreland
Hårdband. Illustrerad. 256 s.
ISBN 978-91-984063-1-3

 

Förnuft eller känsla – Adel, kärlek och äktenskap
av Brita Planck
Hårdband. Illustrerad. 144 s.
ISBN 978-91-984063-2-0
Utkommer i februari

 

Hemma hos Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt
av Ben Hellman
Mjukband. Illustrerad. 560 s.
ISBN 978-91-983275-9-5

 

Indien – En reportageresa
av Pär Jansson
Flexoband.
Illustrerad. 352 s.
ISBN 978-91-983275-8-8

 

Konfucius samtal
Översättning, inledning och kommentarer
av Torbjörn Lodén
Illustrerad. Hårdband. 272 s.
ISBN 978-91-983275-0-2

 

Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet
Helena Bergman, Christina Florin och Jens Ljunggren (red.)
Hårdband. Illustrerad. 304 s.
ISBN 978-91-983275-4-0

Latin. En introduktion
av Andreas Nordin
Mjukband. Flexoband med flikar. 300 s.
ISBN 978-91-983275-5-7

Studiehandledning till Latin

»Mitt språk är ej i orden« – Gunnar Björlings liv och verk
av Fredrik Hertzberg
Hårdband. Illustrerad. 432 s.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN 978-91-984063-4-4
Utkommer i april

Män vid vatten
av Jan Hietala
Hårdband. Illustrerad. 208 s.
ISBN 978-91-984063-0-6

 

Sörja ett liv, leva ett annat – Om flyktingens mörker och ljus
av Li Bennich-Björkman
Hårdband. Illustrerad. 208 s.
ISBN 978-91-983275-7-1

 

Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell
Johan Strang och Thomas Wallgren (red.)
Mjukband. Illustrerad. 280 s.
ISBN 978-91-983275-2-6

Teaterdivan Ellen Hartman – Provokativ och folkkär
av Hélène Ohlsson
Hårdband. Illustrerad. 464 s.
ISBN 978-91-984063-8-2
Utkommer i juni

Terroristen i Toulouse – Anteckningar om Frankrikes algeriska historia
av Alice Petrén
Hårdband. 240 s.
ISBN 978-91-983275-3-3

Till sängs i kulturen
Malena Ivarsson och Samanda Ekman
Hårdband. 256 s.
ISBN 978-91-983275-6-4

 

Vad gör en Gud?
av Bengt Sahlberg
Hårdband. 112 s.
ISBN 978-91-984063-3-7
Utkommer i mars