Appell Förlag

Kategori: Nyheter (sida 1 av 7)

Makt, känslor och partsinlagor

Pär Nuders bromance med Göran Persson, Birgitta Ohlssons duktiga flicka och Margot Wallströms ensamhet i FN. Birgitta Wistrand intervjuas i Stil, Sveriges Radio P1, och berättar om några av de självbilder som förmedlas i svenska politikers biografier.

I Älska eller älskas analyserar Birgitta Wistrand och Margaretha Fahlgren ett stort antal  biografier. De visar hur känslor och makt tonar fram som viktiga drivkrafter i politikens värld, liksom självbiografiernas funktion som partsinlaga för historieskrivningen.

Lyssna på Stil, Sveriges Radio P1. Inslaget börjar cirka 19 minuter in i programmet.

Läs mer om Älska eller älskas – Makt och känslor i politiska biografier.

Disapriset till Li Bennich-Björkman

Li Bennich-Björkman – författare och skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet – får årets Disapris. Hon tilldelas priset för essäboken Sörja ett liv, leva ett annat – Om flyktingens mörker och ljus (Appell Förlag), där hon undersöker olika existentiella dimensioner av att leva i exil.

Motiveringen lyder: »Li Bennich-Björkman tilldelas 2018 års Disapris för sin bok Sörja ett liv, leva ett annat. Om flyktingens mörker och ljus. Med utgångspunkt i forskning och erfarenhet behandlar hon här flyktingars situation stringent och stilsäkert, utifrån kulturella och socialpsykologiska perspektiv, och förmedlar samtidigt empati och djup värme.«

Hennes essä handlar om två av de största flyktinggrupperna som kommit till Sverige – esterna 1944 och bosnierna 1992 och 1993. Li Bennich-Björkmans mamma kom som flyktning från Estland 1944. Boken bygger på hennes historia, men den tar också sin utgångspunkt i intervjuer som Li Bennich-Björkman gjort tillsammans med andra forskare under 20 års tid.

Disapriset har instiftats av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande. Prissumman är 25 000 kr. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.

Disapriset delades traditionsenligt ut i Studentbokhandeln under Uppsala kulturnatt. Prisutdelare var Uppsala universitets rektor Eva Åkesson. Pristagaren höll därefter en föreläsning i Museum Gustavianum.

Disaprisets jury menar att boken har goda egenskaper långt utöver det vanliga och är lättillgänglig utan att göra avkall på kravet på vetenskaplighet.

Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, gratulerade pristagaren ackompanjerad av musik.

Efter prisceremonin höll Li Bennich-Björkman ett anförande i Gustavianum.

 

Uppsala universitet, pressmeddelande om Disapriset

Appell Förlag, pressmeddelande (pdf)

Läs mer Sörja ett liv, leva ett annat

Alexanderlegender i många former

Nu är den klar, Alexanderlegenderna i tid och rum. Alexander den stores gränslösa historia. En grupp lärda bjuder på en svindlande bildningsresa när de för första gången på svenska presenterar den dramatiska historien om Alexanderromanen och dess förgreningar på olika språk – från Island till Mellanöstern.

Läs mer om Alexanderlegenderna i tid och rum

”Så sprängfylld av spännande historier att man baxnar”

Anna Larsdotter anmäler Förnuft eller känsla – adel, kärlek & äktenskap i Populär historia, och hon önskar sig genast en fortsättning:

”Brita Planck skriver så bra – jag önskar att hon i nästa bok väljer att fokusera på något av dessa kärlekspar som passerar revy.”

Bokens tema är kärlekens betydelse i partnerval under 1700- och 1800-talen. Brita Planck vill ”ta död på myten att äktenskap förr bara var en sorts affärstransaktion”, skriver Anna Larsdotter, och det ”är också något hon lyckas med, utan att förenkla”.

Och hon fortsätter: ”Denna bok är så sprängfylld av spännande historier att man baxnar. Varenda en av de personer hon räknar upp vill jag läsa mer om. Och det är en fröjd att läsa utdrag ur deras dagböcker, som man också genast vill ta del av i deras helhet.”

Läs mer om Förnuft eller känsla

Vem tar ansvar för etiken?

I På spaning efter etik studerar Erica Falkenström och Anna T. Höglund etiskt ansvarstagande i sjukvården. Hur ser kompetensen ut hos chefer, tjänstemän och politiker, och vem tar ansvaret?

Deras forskning om landstinget i Stockholm visar att personer i ledningsfunktioner visserligen menar sig ha ett etiskt ansvar – men när det kommer till kritan får etiska dilemman lösas någon annanstans. De hamnar i vårdens praktik.

Ett tydligt etiskt problem är införandet av den efterfrågestyrda vården. Denna är oförenlig med behovs- och solidaritetsprincipen, som säger att patienter med störst behov ska ges företräde. Och hur ska prioriteringar göras när resurserna är begränsade?

Läs Erica Falkenströms artikel på Dagens Samhälle, som också är en utmärkt introduktion till boken På spaning efter etik – Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården.

Läs mer om På spaning efter etik

Gå i kulturterapi

Över två uppslag presenterar Ica-kuriren Till sängs i kulturen och relationstips från litteraturens och filmens värld, hos såväl fiktiva som verkliga kulturpersonligheter.

I Anna Wahlgrens intervju med författarna Malena Ivarsson och Samanda Ekman uppmärksammas flera av de centrala gestalterna i boken: Ester Nilsson och Hugo Rask, Sylvia Plath och Ted Hughes, Werther och Lotte, Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre, Casanova och Marlon Brando.

Ett lyckligt kärleksliv ger nog inte upphov till bra litteratur, säger Malena Ivarsson i intervjun, men litteraturen kan sätta ord på relationer på ett sätt som t.ex. psykologer och präster inte förmår.

Lyssna på Malenas och Samandas salta samtal i Sveriges Radio P1 under samma namn som boken: Till sängs i kulturen.

Läs mer om Till sängs i kulturen

Fredrik Hertzberg om Gunnar Björling på Rönnells

Fredrik Hertzberg berättar och samtalar med Jonas Ellerström om sin bok ”Mitt språk är ej i orden”. Gunnar Björlings liv och verk (utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland).

Plats: Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm

Tid: Lördag den 25 augusti, kl. 14.00

Välkommen!

Rönnells antikvariat

Läs mer om Mitt språk är ej i orden

Ett genialt hopp in i kulturhistorisk presens

Ann-Christine Snickars recenserar Hemma hos Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt i Åbo Underrättelser.

Boken berättar om de många nordiska besökare som ville träffa den berömde författaren med de radikala idéerna, besök som lämnat spår i form av brev och dagböcker.

”Att följa med strömmen av dem som åker till Tolstoj är en egendomligt eggande upplevelse. Idén att samla dem är smått genial. Det blir ett hopp rakt in i ett kulturhistoriskt presens”, skriver Ann-Christine Snickars.

”Boken är en fängslande skriven dokumentär, förankrad i en förtroendeväckande notapparat” fortsätter Snickars, och det överväldigande källmaterialet till trots finner hon ”framställningen levande och flödande detaljrik. Ben Hellman är också en fin stilist”.

Läs artikeln i Åbo Underrättelser

Läs mer om Hemma hos Tolstoj

Ambitiöst och viktigt

 

Bibliotekstjänst uppmärksammar två nyutkomna Appell-böcker.

”Texten är väl genomtänkt, ambitiöst utformad och språkligt välartad” skriver Håkan Philipsson om Älska eller Älskas – Makt och känslor i politiska biografier och ställer frågan: ”Är deras självbiografier enögda partsinlagor styrda av rädsla att förlora sina platser i en ännu maskulint styrd demokratisk struktur?”

På spaning efter etik – Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården ”är en välskriven bok med tydlig uppställning av vad som saknas i ett viktigt men mycket svårt ämne. Borde läsas av personer med ledande ställning inom sjukvården men kan även användas som kurslitteratur”, skriver Jorun Koca Jakobsson.

Läs mer om Älska eller Älskas

Läs mer om På spaning efter etik

Fascinerande mosaik av motstridiga röster


Yukiko Duke recenserar Fredrik Hertzbergs biografi över Gunnar Björling i Svenska Dagbladet. Hon finner en ”fascinerande mosaik av ofta motstridiga röster”.

”I Mitt språk är ej i orden blir det tydligt att Björling levde genom skrivandet och såg det som sitt egentliga liv”, skriver Yukiko Duke. Hertzberg låter olika människor ge sin syn på Björling, och diktarens texter vävs in som en sorts förtydliganden: ”Det är ett arbetsamt sätt att skriva biografi på som kräver år av källstudier och en icke föraktlig stilistisk förmåga”.

Boken är ett ”betydande bidrag till Björlingforskningen” avslutar Yukiko Duke; denna ”rika biografi öppnar nya möjligheter till förståelse av såväl människan som poeten Gunnar Björling”.

Läs Yukiko Dukes recension i Svenska Dagbladet

Läs mer om ”Mitt språk är ej i orden” – Gunnar Björlings liv och verk

Intelligent om diktning under vänstervågen

Jonas Ellerström anmäler Anna Möller-Sibelius Dikt och ideologi – Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi i en understreckare i Svenska Dagbladet.

Hennes bok utkommer vid en tidpunkt då begreppet politisk poesi omigen blivit gångbart och intressant, skriver Ellerström, och det ger boken ”en ovanlig aktualitet och skapar en spännande växelverkan mellan det nu som håller på att veckla ut sig och den närliggande historien”.

Möller-Sibelius studerar de finlandssvenska författarnas ideologi via deras poesi, inte i manifest eller debattinlägg. Hon närmar sig dikterna respektfullt, och teorier appliceras på ett pragmatiskt sätt, skriver Ellerström:

”Detta gör hennes bok tillgänglig för alla – hon skriver också mycket klart och intelligent – och visar, tänker jag mig, dessutom på en vacker vilja att se texter i deras litteratur- och idéhistoriska sammanhang, snarare än att i efterklokt retrospektiv sätta sig till doms över dem.”

Boken fördjupar bilden av en ofta förenklad litterär epok, menar Ellerström. Han avslutar med att citera en ”utomordentlig passage” ur boken, om kärnan i de tre politiska författarskapen, som bl.a. förmedlar budskapet ”att lika lite som drömmen om en ljusare framtid kan ges upp, kan vår tro på eftertanke och nyanserad kritisk reflektion ges upp”.

Läs Jonas Ellerströms understreckare i Svenska Dagbladet

Läs mer om Dikt och ideologi

Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – välkommen på bokrelease

 

Kom och lyssna till författarna som berättar om sin nya bok
Den kvinnliga tvåsamhetens frirum
Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960

Tid: Torsdagen den 2 augusti kl 19.00
Plats: Söderbokhandeln, Götgatan 37

Varmt välkomna!

Inbjudan och mer information

 

Clios sommartips

Den historiska bokklubben har startat en podd, och i den senaste Cliopodden tipsar Bo Eriksson och Jenny Björkman om sommarläsning.

Först ut bland tipsen är Lena Kårelands Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt.
Bo Eriksson har särskilt fäst sig vid essäsamlingens text om Simone de Beauvoir, som behandlar de Beauvoirs förhållande till åldrande och död. Podden ger också ett särskilt plus till bokomslagets slingrande orm!

Lyssna på Cliopodden

Läs mer om Förbjuden frukt

En klartänkt, idérik och häpnadsväckande volym

Wojtek Jezierski recenserar Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet i Historisk tidskrift nr 2/2018.

Jezierski välkomnar boken som ett tillskott inom det växande känslohistoriska forskningsfältet. Han analyserar de olika bidragen, som handlar om känsloyttringar i allt från fackliga sammanhang till samliv och film.

Men Jezierski nöjer sig inte med en presentation av innehållet. Han rundar av sin anmälan med en vacker eloge till hantverket bakom boken, formgivningen och redigeringen:

”Till slut måste ett par ord ägnas åt volymens form, som gör att hjärtat smälter på sonen till en typograf. Det är ett sant nöje att hålla det vackert inbundna bandet i handen, i trevligt oktavformat och med ett tecknat elegant omslag. Det kompletteras med illustrationer av väl utvalda tidningsklipp, bokomslag och fotografier från epoken inskjutna mellan bidragen – illustrationer som också aktivt används i bidragen. Även det brandgula färgtemat i boken och det röda snittet av bokblockets skurna sidor gör att man känner sorg för hur sällan våra fackböcker ges ut som tilltalande objekt i sig, ämnade att behaga både handen och ögat. Redaktörerna och författarna, men även formgivarna och förlaget, får bara gratuleras för denna klartänkta, idérika och häpnadsväckande volym.”

Läs mer om Känslornas revolution

äldstainlägg

Upp ↑