Stig Wennerström – omslag.

Jan Agrell,  chef vid Militärpsykologiska institutet,  ledde den psykologiska utredningen av Wennerström.
Foto privat.

 

Ett arkivmaterial på bortåt 50.000 sidor dokumenterar myndigheternas omfattande arbete med att analysera Stig Wennerström som person, hans kontakter och möjliga skadeverkningar. Dokumentsidan visar en skiss framtagen av den militära säkerhetstjänsten som ska åskådliggöra Wennerströms verksamhet.
Wennerström-arkivet, vol. 211, Krigsarkivet.

 

Skiss över “det säkra huset”. Ambitiösa försök gjordes att förstå Wennerströms bevekelsegrunder och kartlägga den information han hade fört vidare. Förhörsledarna eftersträvade en förtroendefull relation med Wennerström för att få honom att öppna sig. Vid några tillfällen hämtades han från fängelset och fördes till olika platser som skulle ge bättre förutsättningar för samtal. Utfärderna planerades med rigorös noggrannhet.
Wennerström-arkivet, vol. 235, Krigsarkivet.