En klassiker kan alltid tas upp på nytt. En av många infallsvinklar i antologin om Zacharias Topelius handlar om hur “Fältskärns berättelser” levt vidare i serieform.

I sin anmälan av Författaren Topelius – med historien mot strömmen i BTJ skriver Håkan Grissler att boken ger ”en rikedom av perspektiv på Zacharias Topelius” och ”utgör en mycket bra introduktion till en av gårdagens kulturella giganter”.

Läs Håkan Grisslers anmälan i BTJ

Läs mer om Författaren Topelius – med historien mot strömmen