Moral, evolution och samhälle – Edvard Westermarck och hans närmaste krets

Otto Pipatti & Petteri Pietikäinen (red.)

Sociologen, antropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck (1862–1939) hade stort inflytande över sin tids samhälls- och beteendevetenskapliga forskning. Här granskas den Westermarckska evolutionismen och dess band till samtida ideologiska strömningar.

280 s. Mjukband med flikar. Illustrerad.
ISBN 978-91-985486-8-6

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

Pressbilder