Björling, förmodligen i assyriologen Knut Tallqvists lägenhet vid Sandvikstorget där han bodde 1944–1949. (Källa: Svenska litteratursällskapet i Finland)

Björlings 45-årsfest 1932, till vänster Ingalill Montell (sedermera Runeberg) och Gustav Elfgren, senare professor i matematik. Den unge mannen till höger är oidentifierad. (Källa: Svenska litteratursällskapet i Finland, SLSA 1063)

Björling med okänd man. Björling omnämnde aldrig själv sin homosexualitet, som dock var en öppen hemlighet. (Källa: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftsamlingarna, Gunnar Björlings samling)

Henry Parland, Gudrun Mörne och Björling utanför modernisternas stamställe, restaurang Opris i Svenska Teaterns hus 1928. Parland skrev dikter och var bekant med Björling sedan november 1927, Mörne var aktuell som kvinnlig huvudrollsinnehavare i Hagar Olssons Hjärtats pantomin på Svenska Teatern. (Källa: Svenska litteratursällskapet i Finland, SLSA 945)

Villa Golicke i Kuokkala på Karelska näset, sommaren 1937, den sommar Björling var där. I fönstret Ralf Parland, under honom Lorenz von Numers, till höger Erik Lindegren och Sven Grönvall. (Källa: Svenska litteratursällskapet i Finland, SLSA 1063, Ebbe Linde)

Gunnar Björling i Finska kadettkårens uniform: ”hans kompakta, resoluta och laddade figur”, skriver Ture Jansson, ”uttryckte högsta mått av alarmberedskap”. (Källa: Svenska litteratursällskapet i Finland, SLSA 966)