Henry Parland, prosa

Utgivare: Elisa Veit

Henry Parland (1908–1930) är kanske främst känd som poet, men han skrev också prosa under hela sin tid som författare. Av allt att döma såg Parland själv prosan som en viktig del av sitt författarskap.

Prosa innehåller Henry Parlands samtliga kortare berättande texter. Läsaren får följa författarskapet från tonårens mardrömmar och stilexperiment, via moderna beskrivningar av dagenefterstämning i förbudstidens Helsingfors, till filmiska scener på Kaunas mörka och regniga gator.

Här återges noveller och kortprosa från 1925–1930, allt från tidigare tryckta eller tryckfärdiga texter till råa och ofullbordade utkast. Dessutom ingår biografiska anteckningar från 1929–1930, det enda dagboksmaterial av Henry Parland som finns bevarat. Till skillnad från tidigare postuma tryck utelämnas ingenting i texterna och Parlands språk återges i original.

Prosa är del två i den textkritiska utgåvan Henry Parlands Skrifter och publiceras även digitalt på parland.sls.fi. Läs mer om del ett, Dikter, del tre, Kritik, och del fyra, Brev.

342 s., inbunden, illustrerad
ISBN 978-91-984959-7-3

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
SLS digitala utgåva av Henry Parlands skrifter

Högupplöst omslag

Henry Parland, pressbilder

Parnass, anmälan av Margareta Lilja-Svensson