Henry Parland, kritik

Utgivare: Per Stam

Författaren Henry Parland verkade under sin tid i Litauen 1929–1930 som journalist och kritiker i finländsk och litauisk press. I Kritik samlas nu för första gången hans samtliga artiklar på tyska och svenska, både publicerade och tidigare otryckta.

Henry Parland (1908–1930) introducerade judisk avantgardeteater, sovjetrysk film och modern rysk litteraturteori för en finlandssvensk publik. Han presenterade den ryska formalismen många år innan den blev känd i Norden. Parland skrev också om hur 1920- talets konst och kultur kunde förstås, om den identitetslöse krigshjälten hos Remarque och om samtidens jazz och mode. Han skrev även artiklar på beställning till litauiska tidningar, om det politiska läget i Finland och om finländsk och nordisk samtida litteratur.

I sina texter visar Henry Parland förmågan att snabbt ta in information, skilja det väsentliga från det marginella, och framställa saker på ett populärt sätt. Han är en självsäker och stilistiskt medveten skribent.

Kritik är del tre i den textkritiska utgåvan Henry Parlands Skrifter och publiceras även digitalt på parland.sls.fi. Läs mer om del ett, Dikter, del två, Prosaoch del fyra, Brev.

Hårdband. Illustrerad. 466 s.
ISBN 978-91-984960-7-9

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
SLS digitala utgåva av Henry Parlands skrifter

Högupplöst bokomslag

Henry Parland, pressbilder