Henry Parland, dikter

Utgivare: Per Stam

Henry Parland (1908–1930) var den yngste i den första generationen modernister i Finland. Till skillnad från de andra modernisterna såg Parland på människan med distans. Han lyfte i stället fram tingen och den moderna stadens bilar, hus och biografer. Hans poesi är späckad av humor och ironi.

Dikter är en vetenskaplig utgåva, utgiven av Per Stam som också står för inledning och kommentarer. Boken ger en överblick av Parlands lyriska författarskap och dess utveckling. Läsaren får följa med hur författaren sökte sig fram, hur han hittade och gav form åt sin egen estetik.

Dikter är del ett i den textkritiska utgåvan Henry Parlands Skrifter och publiceras även digitalt på parland.sls.fi. Läs mer om del två, Prosa, del tre, Kritikoch del fyra, Brev.

Hårdband. Illustrerad. 872 s.
ISBN 978-91-984064-8-1

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
SLS digitala utgåva av Henry Parlands skrifter

Högupplöst bokomslag

Henry Parland, pressbilder

Sydsvenska Dagbladet, anmälan av Ann Lingebrandt 

Parnass, anmälan av Margareta Lilja-Svensson

Svenska Dagbladet, understreckare av Jonas Ellerström

Expressen, recension av Läs Magnus Florin

Biblis, bokanmälan

Sveriges Radio P1, Klassikern

Hufvudstadsbladet, recension av Michel Ekman

Östgöta Correspondenten, anmälan av Christian Dahlgren

Litteraturtoppen