Hannibalkriget

av Titus Livius

Översättning, inledning och kommentarer: Karin Westin Tikkanen

Följ den puniske fältherren Hannibal – skoningslös general och storslagen taktiker – i en nyöversättning av den romerske historikern Livius skildring av Kartagos och Roms hårda kamp om världsherraväldet.

Hårdband. Illustrerad. 320 s.
ISBN: 978-91-985486-6-2

Utkommer i juni