Det medeltida tornet Torre Colonna, som tjänade som vakttorn för adelsfamiljen med samma namn. Foto: Anna Blennow.

Stadsporten porta Tiburtina, en av det medeltida Roms infartsvägar. Foto: Anna Blennow.

Samling av antika och medeltida marmorfragment i portiken till kyrkan Santa Maria in Trastevere. Foto: Anna Blennow.

Ett medeltida valv som återanvänts som grund i en senare byggnad. Foto: Anna Blennow.

Forum Romanum i sin medeltida skepnad: den antika kurian är omgjord till kyrka, och en rad små medeltida hus skymtar i bakgrunden. Kopparstick av Étienne Dupérac 1575.