Varukorg

Anne-Marie Søndergaard Christensen

Anne-Marie Søndergaard Christensen är Ph.D., lektor i etik vid Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, Odense. Hon medverkar i Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell.