“Historikern Gunnel Karlsson gör en betydande insats; hennes bok är läsvärd och skrämmande pedagogisk. Jag trodde inte att de kära gamla rekordåren kunde uppröra längre, men man behöver inte vara feminist för att storkna över tidens kvinnoförakt i politik och press.”

Så skriver Ulrika Knutson i Expressen i sin recension av En kvinna i regeringen – Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete.

Fler  pressröster om En kvinna i regeringen:

Mats Rosin skriver i Folkbladet att “Gunnel Karlssons biografi, välskriven och faktafylld, har varit en lust att läsa och det tror jag nog att fler kommer att tycka. Bland svenska biografier från senare år står den sig väl, samtidigt som den levandegör politiska konflikter allt färre har egna levande minnen av.”

Hans Lödén, Värmlands Folkblad, skriver att Gunnel Karlsson visar att “statsrådet som gjorde bort sig” ofta bedömdes utifrån hur hon som kvinna ”borde vara”. Han forsätter: “Karlsson tar inte den enkla vägen till sina slutsatser. Hon lyfter fram kritiska eller direkt negativa omdömen om Lindström, resonerar sakligt om bärkraften i dem /… / Gunnel Karlssons sympatiskt öppna och resonerande skildring av Ulla Lindströms politiska insatser och den tid där de utspelas blir också skildringen av en tid som inte är långt borta men ändå känns mycket avlägsen.”

Läs Ulrika Knutsons recension i Expressen

Läs Mats Rosins recension i Folkbladet

Läs Hans Lödéns recension i Värmlands folklbad

Läs mer om En kvinna i regeringen – Statsrådet Ulla Lindströms liv