Astrid Sampe – omslag

 

Astrid Sampes enskilt mest kända mönster är »Persons kryddskåp« från 1955, med dekor inspirerad av keramikern Signe Persson-Melins kryddburkar. Mönstret är fortfarande i produktion. Foto: Jan Berg, Textilmuseet, Borås.

 

Ett av Astrid Sampes många modernistiska mönster från 1950-talet, »Tatoo«. Foto: Designarkivet, Nybro.

 

Astrid Sampe  var alltid intresserad av tekniska nyheter. Så experimenterade hon tidigt med datorgenererade mönster, här mönstret “Versailles” från 1970, framtaget med hjälp av IBM. Foto: Jan Berg, Textilmuseet, Borås. 

 

Astrid Sampe med mönsterförlagor vid en av vävstolarna i NK:s Textilkammare, 1945. Foto i privat samling. Fotograf okänd, ­troligen NK.