År. Historiker berättar

Anna Götlind & Magnus Linnarsson (red.)

Från 1250 till 1983. Tjugoen historiker lyfter fram enskilda öden och händelser ur det förflutna. De berättar om när kungen strejkade, om kyrkoherde Mellander, om kupongfifflare, om Caveforsaffären och mycket annat.

256 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-985485-2-5

Utkommer i november