Östra Småland skriver om två Appell-böcker.

Leif Stille anmäler ”Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell”. Han uppärksammar den samtide Ingemar Hedenius, som trots filosofiska beröringspunkter med von Wright numera inte längre uppfattas som lika kreativ och relevant.

Dag Sandahl skriver att Alice Petrén i ”Terroristen i Toulouse” väver samman en intressant berättelse om Frankrike och Algeriet; hon ”vidgar vetandet och medvetandet” och sammanfattar boken: ”Den är helt enkelt lärorik.”

Mer om Tankens utåtvändhet

Mer om Terroristen i Toulouse