Tre spioner i kallt krig – Valter Krivitskij, Gusti Stridsberg och Kim Philby

av Wilhelm Agrell

Tre livsberättelser som bjuder på spänning och överraskningar, ger nya ingångar till en politisk och ideologisk brytningstid samt en bild av spioneriets kärna av dubbelspel och hot.

200 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-984064-2-9

Utkommer i januari.