”Gabriel Jonsson ger med sin bok Korea igår och idag en saklig, kunnig och utförlig redovisning av Koreahalvöns två stater.”

Bo Lindblom recenserar Gabriel Jonssons bok i Amnesty Press, och lyfter fram bokens förtjänster som gediget faktaunderlag, inte minst för arbetet med mänskliga rättigheter.

Han skriver: ”För det fortsatta arbetet mot förtrycket i Nordkorea kan Gabriel Jonssons bok bli ett viktigt verktyg. Ju mera vi vet, desto bättre. Jag önskar att det fanns lika sakliga, kunniga och utförliga redovisningar av förhållandena i en rad andra aktuella problemområden.”

Läs Bo Lindbloms recension i Amnesty Press

Läs mer om Korea igår och idag – historia, politik och ekonomi