Litteraturtoppen ställer några frågor till Lena Kåreland apropå hennes bok Förbjuden frukt.

Bland annat berörs kvinnliga författarskap och den kluvna synen på kvinnors läsande genom tiderna, men också själva processen som ledde fram till just denna bok.

Läs intervjun

Läs mer om Förbjuden Frukt